عکسی زیرخاکی از عادل فردوسی پور و جواد خیابانی

0


عکسی بسیار قدیمی از عادل فردوسی پور و جواد خیابانی را اینجا ببینید.

تصویری که در زیر می بینید مربوط به زمانی است که فردوسی پور هنوز در ابتدای راه بود و خیابانی نیز همین شرایط را داشت. اکنون سال ها گذشته و هر کدام در گزارشگری خط مشی متفاوتی را در پیش گرفتند.

اکنون هر دو جز مطرح ترین گزارشگران تلویزیونی هستند.

عادل فردوسی پور جواد خیابانی

ADSمنبع

پاسخ دهید