عکس: حالت رقت انگیز پدر سوری در برابر خردسالش

0

گیگر :

درد این تصویر رو فقط پدران میدانند و بس.خدایا تو را قسم به مظلومیت فاطمه(ع) همه مظلومین را در پناه گیر و همه ظالمان را هرچه سریعتر به سزای اعمالشان برسان.لعنت به مزدوران صهیونیست و خودفروختهگان عرب

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید