عکس: حضرت آیت الله امینی در حال خرید میوه

0

گیگر :

آقای امینی آدمی دوست داشتنی است با اینکه از ائمه جمعه قدیمی قم است اما بی شیله پیله در گذرگاههای عمومی تردد می کند و این میوه خری هم یک نمونه آن. بالاتر از این، صراحت لهجه و حق گویی اوست که در مقابل هیجانات جریانهای سیاسی فریب نمیخورد که دم دقیقه چیزی بگوید. خدای به سلامتش بدارد.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید