عکس | خلبانی رضا رشیدپور به مقصد کیش| مجید مظفری در کابین خلبان

0

عکس | خلبانی رضا رشیدپور به مقصد کیش| مجید مظفری در کابین خلبان

چند رسانه‌ای > عکس – مجید مظفری با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: پیدا کنید کاپیتان را؟ در کنار کاپیتان باستانی و آقای رشیدپور در پرواز بطرف جزیره کیش …

6161

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید