عکس دوچرخه ای با قابلیت نشان دادن علائم راهنمایی

0

عکس دوچرخه ای با قابلیت نشان دادن علائم راهنمایی

 

دوچرخه,دوچرخه هوشمند,ساخت دوچرخه ای با نشان دادن علائم راهنمایی

دوچرخه ای با قابلیت نشان دادن علائم راهنمایی

 

دوچرخه ای با قابلیت نشان دادن علائم راهنمایی

دوچرخه ای با قابلیت نشان دادن علائم بر روی پشت دوچرخه سوار ساخته شد. این ایده زمانی به فکر طراح آذربایجانی یعنی النور بابایو (Elnur Babayev) رسید که بعد از تحقیقات به این نتیجه رسید که بسیاری از حوادث مربوط به دوچرخه سواران به دلیل نبود علامت یا چراغ در دوچرخه ها بوده است. این دوچرخه توسط یک برنامه به گوشی هوشمند شما متصل شده و بر اساس نیاز دوچرخه سوار ،علامت هایی را بر روی پشت دوچرخه سوار نشان می دهد که می تواند از حوادث احتمالی جلوگیری کند.

 

دوچرخه هوشمند,دوچرخه,ساخت دوچرخه ای با نشان دادن علائم راهنمایی

بسیاری از حوادث مربوط به دوچرخه سواران به دلیل نبود علامت یا چراغ در دوچرخه ها بوده است

 

دوچرخه,ساخت دوچرخه ای با نشان دادن علائم راهنمایی,دوچرخه هوشمند

عکس دوچرخه ای با قابلیت نشان دادن علائم راهنمایی

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید