عکس نوشته های جالب و تاثیرگذار سری جدید

0

جملات الهام بخش را با عکس ها و طرح ها تلفیق کردیم تا زیباتر شود. عکس نوشته های زیبا را ببینید.

8978089099009-90-09

فرشتگان از خدا پرسیدند :

خدایا تو که بشر رو آنقدر دوست داری چرا غم را آفریدی ؟

خدا گفت :

غم را به خاطر خودم آفریدم چون این مخلوقه من

تا غمگین نباشد به یاد خالقش نمی افتد …

“بیایید وقتی هم که شادیم خدا رو یاد کنیم”

سخنان بزرگان را در قاب تصویر ببینید

08908909808908089089

0890890898989089

878789797898978978

988978789978978

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید