عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

0

گیگر:

چکیده ای از فلسفه زیباترین آهنگ زندگی : مینی شعرهای دلنشین و جذاب

 

شعر در کوتاه ترین و موجزترین و خوش آهنگ ترین و مناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا، ما را با معنایی درگیر می کند که برای عقل، نامفهوم و موهوم و بیگانه است، اما برای دل و جان، آشنا و حس شدنی است. شعر، میزبانی صادق است که قلب مخاطبان مستعد خود را هدف قرار می دهد و آنان را به ساحت ناممکن ها و ناباوری ها فرا می خواند تا خود ببینند و باور کنند که اگر ایمان و عشق باشد، هر ناممکنی ممکن می شود.

 

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

مینی شعرهای مفهومی و زیبا

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

جملات قصار و آموزنده

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های جالب و خواندنی

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

جملات کوتاه و تاثیرگذار

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

شعرهای تک بیتی و کوتاه الهام بخش زندگی

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

تجربه ای شیرین با خواندنی مینی شعرهای زیبا

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

متن های آموزنده در قالب شعر

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

شعرهای کوتاه و جالب

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس هایی از دل نوشته های خواندنی و زیبا

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

جملات معنا دار و فلسفی

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های عرفانی

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

مینی شعرهای تصویری و زیبا

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

جملات الهام بخش زندگی سری نهم

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

زیباترین جملات زندگی در قالب شعرهای کوتاه و مینی

عکس نوشته های زیبای مینی شعر (10)

 

 

مطالب مرتبط

 

مینی شعرهای تصویری (1)

مینی شعرهای زیبا و تصویری (6)

مینی شعرهای تصویری (3)

مینی شعرهای تصویری و بسیار زیبا (9)

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید