عکس نوشته و متن زیبای خدا

0

عکس نوشته و متن زیبای خدا

عکس نوشته و متن زیبای خدا

 حالِ خوب بودنِ با تو جانِ وجودیِ من بهترین حس ِ دنیاست،
تا ابد بنده‌ی توام…
ببخش که گاهی فراموشت میکنم
خطا از من است میدانم

عکس نوشته و متن زیبای خدا

خدایا …
گاهی که دلم از این و آن و زمین و زمان می‌گیرد نگاهم را به سوی تو و آسمـان می گیرم
و آنـقـدر با تــو درد دل می کنـم تا کم کم چشم‌هایم با ابـرهای بارانیت همراهی می کنند
و قلبم سبک می‌شود آنوقــت تو می‌ آیی و تمام، فضای دلـم را پر می‌کنی و من دیگر آرام می‌شوم
و احساس می کنم هیچ چیز نمی تواند مرا از پای دربیـاورد، چون تو را در قلبم دارم. . .

عکس نوشته و متن زیبای خدا

متن عاشقانه خدا

خدایا ، بر من این نعمت را ارزانی دار که :
بیشتر در پی تسلا دادن باشم تا تسلی یافتن
و بیشتر در پی فهمیدن باشم تا فهمیده شدن . . .

عکس نوشته و متن زیبای خدا

عکس نوشته در مورد خدا

یا رب مکن از لطف پریشان ما را
هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم
محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .

حالِ خوب بودنِ با تو جانِ وجودیِ من بهترین حس ِ دنیاست، تا ابد بنده‌ ی توام
ببخش که گاهی فراموشت میکنم خطا از من است میدانم . . .

عکس نوشته و متن زیبای خدا

جالب ترین متن های عاشقانه در وصف پروردگار

خدایا تو میدانی انچه را که من نمیدانم
در دانستن تو ارامشیست و در ندانستن من تلاطمهاست
تو خود با ارامشت تلاطمم را ارام ساز

عکس نوشته و متن زیبای خدا

متن های زیبا و ناب الهی

خدایا …
دستمان را پر کن
و دلمان را خالی
دستمان را از مهریانی
و دلمان را از کینه

عکس نوشته و متن زیبای خدا

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه خدا

خدای من…
تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم،
تو را وفادار دیدم و بی‌وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم.
تو را گرم دیدم و در سرد ترین لحظات به سراغت آمدم.
تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده‌ات ماندی؟

پاسخ دهید