عکس های جالب چهار قلوهای چینی را ببینید

0

زوج چینی چهارقلوهای سالم به دنیا آوردند که در این کشور کمتر این اتفاق رخ می دهد. همگی این نوزادان و مادر آن ها سالم هستند. یک مادر چینی روز ۷ ژولیه چهارقلویی را به دنیا آورد که این اتفاق از هر ۱۵ میلیون بار فقط یک مرتبه در چین اتفاق می‌افتد.

86787878

88787878

908098090090989

98989789898798

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید