عکس های جالب چهار قلوهای چینی را ببینید

0

زوج چینی چهارقلوهای سالم به دنیا آوردند که در این کشور کمتر این اتفاق رخ می دهد. همگی این نوزادان و مادر آن ها سالم هستند. یک مادر چینی روز ۷ ژولیه چهارقلویی را به دنیا آورد که این اتفاق از هر ۱۵ میلیون بار فقط یک مرتبه در چین اتفاق می‌افتد.

567676687687

86787878

88787878

908098090090989

98989789898798

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید