عکس های جنجالی قربانی کردن دختران برای خدایان 16+

0

گیگر :

انتشار عکس های هولناک از آداب و رسوم قبیله ای که دختران را برای خدایان تکه تکه می کنند!

 

 

 به گزارش ایران ناز قبیله ای در تایلند كه بت پرست هستند , براین عقیده هستند كه باید دختری كه سنش بیشتراز 14 سال نباشد با شرط اینكه زیبا و مجرد و باكره باشد را در یكی از روزهای سال برای خدایشان قربانی كنند به خاطر امنیت و حفظ حیات خود و دیگران و شفای از بیماریها و غیره !!!

 

 

 

عکس های جنجالی قربانی کردن دختران برای خدایان 16+

عکس های جنجالی قربانی کردن دختران برای خدایان 16+

عکس های جنجالی قربانی کردن دختران برای خدایان 16+

 

 

 

منبع :

پاسخ دهید