عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

0

گیگر:

ماجرای دلخرش جان باختن قهرمان چتر باز در حین نجات جان شاگردش … به گزارش نازوب“تونی روکو” 44 ساله مربی چتربازی حین آموزش به شاگردان خود پس از سقوط در میان زمین و آسمان سیدنی استرالیا جان باخت.

 

عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

 

این حادثه در حالی اتفاق افتاد که به پیشنهاد وی یکی از شاگردان 14 ساله وی به بیرون پرید که باز نشدن چتر پسر نوجوان در چاله هوایی منجر به نگرانی و شد که در صدد نجات وی بر آمد.

 

 

عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

 

او پس از گرفتن شاگردش و باز کردن چتر وی در میان زمین آسمان در حالی تاب می خورد که بر اثر پیچیده شدن طنابهای چتر به دور بدنش خفه شد.

 

 

عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

 

به گفته همکاران وی که در داخل هواپیمای اموزشی بودند تغییر ناگهانی وزرش باد منجر به پیچ و تاب خوردن چتر باز در حالی شد که وی تلاش می کرد خود و شاگردش را از گیر افتادن در درون چاله هوای نجات دهد.

 

 

عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

 

پس از فرود شاگردش به همراه  جسد”تونی روکو”44 ساله مرگ وی به علت خفه شدن تایید شد.

 

 

عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

عکس های دلخراش مرگ قهرمان چترباز پس از نجات شاگردش

 

 

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید