عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

0

گیگر:

مطالب مرتبط با حضور اولین بانوی رئیس جمهور کره جنوبی پس از نیم قرن در تهران .

 

 

لطفا برای مشاهده لینک های زیر را لمس کنید

 

 

 

علت حضور رئیس جمهور کره پس از 54 سال در تهران چه بود؟ می توانید روی لینک بالا بخوانید

 

 

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های با حجاب ورود اولین بانوی کره جنوبی در پایتخت ایران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

 

 

مراسم استقبال از اولین بانوی رئیس جهمهور کره جنوبی در فرودگاه تهران

 

 

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

عکس های دیدنی بانوی اول کره جنوبی در تهران

 

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید