عکس های شگفت انگیز پیشرفت زمین در 100 سال دیگه

0

عکس های شگفت انگیز پیشرفت زمین در 100 سال دیگه

عکس های شگفت انگیز پیشرفت زمین در 100 سال دیگه

 قطعا تا صد سال آینده زمین شاهد تغییرات چشمگیری در خود است و بسیاری از وسایل نقلیه و ضروریات زندگی انسان پیشرفته تر می شوند. اگر دوست دارید زندگی انسان ها  بر روی زمین در 100 سال آینده را ببینید بهتر است به ادامه این مطلب بروید.

عکس های شگفت انگیز پیشرفت زمین در 100 سال دیگه

این پژوهشگران معتقدند که شهرهای حبابی امکان زندگی در اعماق آبها را فراهم خواهد کرد. به گزارش سایت سماتک دکتر “مگی آدرین” عضو این تیم تحقیقاتی در این باره می گوید:”زندگی امروزی ما نیز برای یک قرن پیش چیز عجیب و غیر قابل تشخیصی بود ،اما اینترنت آمد و در روشهای ارتباطی ما انقلاب به پا کرد و زندگی ما را به گونه ای تحت کنترل درآورد.”

عکس های شگفت انگیز پیشرفت زمین در 100 سال دیگه

تولید چاپگرهای سه بعدی غذایی که سال پیش اجرا شد در آینده هوشمندترشده و غذاهای سرآشپزان مشهور را پرینت و در چند دقیقه آماده خواهد شد. در 100 سال آینده انسانها با وسیله های شخصی هوایی خود به آسمانها سفر می کنند و حتی می توانند خانه هایشان را با خود حمل کنند.

 

این تیم تصویر فوق را برای فضاهای شهری 100 سال آینده تصور می کنند که برجهای آن زمان برج های کنونی را قورت می دهند. زندگی در سیارات دیگر تا 100 سال آینه امکانپذیر و عملی می شود.

عکس های شگفت انگیز پیشرفت زمین در 100 سال دیگه

100 سال آینده می توانیم با وسیله پروازی خود سفر کنیم و حتی خانه مان را همراه خود ببریم. شهرهای حبابی و زندگی در اعماق آبها پیش بینی این تیم تحقیقاتی برای آینده است.

پاسخ دهید