عکس های عجیب از اتاق باران !

0

گیگر :

ساخت و راه اندازی عجیب اتاق باران در لس آنجلس !

 

استودیو بین المللی رندم (Random International) در سال 2012، این اتاق باران را نصب و راه اندازی کرد. پس از نمایشگاه در لندن و نیویورک، این ساختار در موزه هنر لس آنجلس تا 6 مارس 2016 نشان داده می شود.

 

به گزارش ایران ناز نوید براتی و مارکوس یام (Marcus Yam) – عکاسان لس آنجلس تایمز – کمک کردند تا مفهوم این اثر هنری را کشف کنیم. این تاسیسات از 2000 لیتر آب بازیافت شده استفاده می کند.

 

 

عکس های عجیب از اتاق باران !

عکس های عجیب از اتاق باران !

عکس های عجیب از اتاق باران !

اتاق باران در لس آنجلس

عکس های عجیب از اتاق باران !

عکس های عجیب از اتاق باران !

عکس های عجیب از اتاق باران !

انگیزه جالب برای اثر هنری اتاق باران

عکس های عجیب از اتاق باران !

عکس های عجیب از اتاق باران !

عکس های عجیب از اتاق باران !

 

 

 

منبع :

پاسخ دهید