“فاجعه منا” دستمایه طرح سوال ریاضی در دبستان + عکس

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در این برگه امتحانی نوشته شده است:  در عید قربان سال 94 حاجیان
ایرانی که در سرزمین منا حضور داشتند برای رمی جمرات رفته بودند. متاسفانه
در مسیر برگشت حدود ساعت 8:30 دچار حادثه شدند. به علت کوتاهی ماموران
سعودی نیروهای امدادی ایران بعد از 7:40 توانستند خودشان را به این عزیزان
برسانند. حساب کنید در چه ساعتی نیروهای امدادی ایران توانستند جنازه های
ایرانی را پیدا کنند؟

 

این که موضوع فاجعه منا دستمایه طراحی سوال ریاضی قرار می گیرد در نوع خود قابل تامل است.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید