فراخوان/این دختر معلول چشم به راه کمکهای شماست

0

گیگر :

در گوشه ای از شهردهلران ،حانواده ای محروم وبی بضاعت زندگی خود را به سختی می گذرانند،دختر بزرگ خانواده ۲۵سال از جوانی خود را همراه با معلولیت جسمی وذهنی سپری کرده این درحالیست پدرخانواده تنها یک کلیه دارد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

خیریه نسیم وصال نوشت: این خانواده ۵نفره دهلرانی سالهاست به سختی زندگی را می گذرانند رنج بیماری ومعلولیت جسمی ۲۵ساله دختر بزرگ خانواده از یک طرف وبیماری کلیوی پدر که باعث شده است سالها با یک کلیه زندگی کندازطرف دیگر برمشکلات ورنجهای فراوان این خانواده افزوده است.

علیرغم اینکه این خانواده بعلت بیماری وناتوانی پدر فاقد هرگونه منبع درآمدی هستند ،مجبورند ماهیانه مبلغی بیش از ۳۰۰هزارتومان را صرف هزینه های خرید دارو ودرمان دخترمعلول ذهنی خود کنند؛این درحالیست که پدر نیز بعلت بیماری کلیوی وعدم توان مالی در درمان ،باید بزودی از تنها کلیه خود که فعلا وی را سرپا نگه داشته است بگذرد.

تحمیل وضعیت فوق برخانواده باعث شده است که مادر به کارگری در یک کارگاه تولیدی روی بیاورد وحقوق ماهیانه ۵۰۰هزارتومانی حتی برای تامین هزینه های خورد وخوراکشان کافی نیست.

اینک از همه مردم خوب وهمراهان همیشگی استمداد می کنیم تادیر نشده  به یاری این خانواده محروم ونیازمند بشتابید

تنها بایاری شما می توانیم شادی را به خانواده محرومین هدیه کنیم

شماره حسابها

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴

شماره حساب: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

 شماره حساب بانک ملت: ۵۰۹۲۷۹۱۵۸۵

شماره حساب بانک ملی: ۰۱۰۹۳۵۳۵۶۰۰۰۰

شماره شبا:IR610120010000005092791585

بصورت آنلاین هم می توانید کمک کنید

 


[ad_2]

منبع

پاسخ دهید