فراخوان/کمک برای ساخت سرپناه یک خانواده محروم

0

گیگر :

این خانواده محروم وپرجمعیت در گوشه ای از شهرایلام زندگی میکنند که بعلت ناتوانی مالی قادر به تکمیل سرپناه خود نیستند

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

پدر خانواده بدلیل بیماری ریوی ونقصان در پاهایش از کارافتاده است واین امر خانوده ۵نفره وی را سالهاست از نظر معیشتی وتامین حداقل های زندگی با سختی ومشقت مواجهه کرده است.

با تحمل سختی ها فراوان وبه کمک بستگان در گوشه ای از شهر توانسته اند چهار دیواری یک ساختمان محقر را بنا نماید اما بدلیل عدم توانایی مالی این ساختمان دوسال است فاقد پوشش سقف وسرویس بهداشتی وحمام بوده و برای در امان ماندن اعضای خانواده  از سرمای زمستان درب وپنجره هایش را با پتو وگونی پوشانیده اند.

اینک ما می خواهیم به کمک شما مردم نوع دوست هموطن وهمراهان همیشگی موسسه نسبت به تامین هزینه های تکمیل ساختمان وساخت سرویس بهداشتی وحمام این خانوده محروم که بیش از ۸میلیون تومان برآورد می شود مبادرت نماییم بیایید به یاریشان بشتابیم.

تنها بایاری شما می توانیم شادی را به خانواده محرومین هدیه کنیم

شماره حسابها

شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۴۲۴۵۴

شماره حساب: ۰۲۱۹۹۳۴۰۱۰۰۰۰

 شماره حساب بانک ملت: ۵۰۹۲۷۹۱۵۸۵

شماره حساب بانک ملی: ۰۱۰۹۳۵۳۵۶۰۰۰۰

شماره شبا:IR610120010000005092791585

بصورت آنلاین هم می توانید کمک کنید

 

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید