فراوان ترین نام های خانوادگی اعلام شد/حذف بخشی از نام خانوادگی امکان پذیر است

0

فراوان ترین نام های خانوادگی اعلام شد/حذف بخشی از نام خانوادگی امکان پذیر استبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، بهمن مشایخی مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور درباره فراوانی نام های خانوادگی
اظهار داشت: اشخاص می‌توانند در صورت تمایل به منظور کوتاه‌تر شدن نام
خانوادگی خود در موارد ذیل اقدام به حذف پیشوند یا  پسوند نام خانوادگی
کنند البته مشروط بر این‌که پس از حذف پیشوند و یا پسوند، باقیمانده نام
خانوادگی مناسب باشد.

وی
تصریح کرد: چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل، ایل و
طایفه، شغل،کلمه زائد، رنگ و یا اشیاء باشد، حذف موارد ذکر شده در صورتی که
باقیمانده نام خانوادگی مناسب باشد نیز امکان پذیر است.

مشایخی افزود: 10 نام خانوادگی نخست از حیث فراوانی به ترتیب محمدی،حسینی، احمدی،رضایی،مرادی،حیدری،کریمی،موسوی،جعفری و قاسمی هستند.

مدیر
کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد: هموطنان مقیم خارج از
کشور در صورت تمایل به تغییر نام و نام خانوادگی خود، البته چنانچه دارای
ویژگی‌های تغییر باشد به نزدیک‌ترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور
محل اقامت خود مراجعه و اقدام به تنظیم درخواست کرده تا از طریق وزارت امور
خارجه به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال تا در اسرع وقت
پس از بررسی کارشناسی، برابر مقررات اقدام و نتیجه از طریق نمایندگی محل
درخواست به متقاضی اعلام شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به
معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای
منتشر می‌شود.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید

فراوان ترین نام های خانوادگی اعلام شد/حذف بخشی از نام خانوادگی امکان پذیر است

0

فراوان ترین نام های خانوادگی اعلام شد/حذف بخشی از نام خانوادگی امکان پذیر استبه گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، بهمن مشایخی مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور درباره فراوانی نام های خانوادگی
اظهار داشت: اشخاص می‌توانند در صورت تمایل به منظور کوتاه‌تر شدن نام
خانوادگی خود در موارد ذیل اقدام به حذف پیشوند یا  پسوند نام خانوادگی
کنند البته مشروط بر این‌که پس از حذف پیشوند و یا پسوند، باقیمانده نام
خانوادگی مناسب باشد.

وی
تصریح کرد: چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل، ایل و
طایفه، شغل،کلمه زائد، رنگ و یا اشیاء باشد، حذف موارد ذکر شده در صورتی که
باقیمانده نام خانوادگی مناسب باشد نیز امکان پذیر است.

مشایخی افزود: 10 نام خانوادگی نخست از حیث فراوانی به ترتیب محمدی،حسینی، احمدی،رضایی،مرادی،حیدری،کریمی،موسوی،جعفری و قاسمی هستند.

مدیر
کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد: هموطنان مقیم خارج از
کشور در صورت تمایل به تغییر نام و نام خانوادگی خود، البته چنانچه دارای
ویژگی‌های تغییر باشد به نزدیک‌ترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور
محل اقامت خود مراجعه و اقدام به تنظیم درخواست کرده تا از طریق وزارت امور
خارجه به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال تا در اسرع وقت
پس از بررسی کارشناسی، برابر مقررات اقدام و نتیجه از طریق نمایندگی محل
درخواست به متقاضی اعلام شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

/انتهای پیام/
خبرگزاری میزان:
انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به
معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای
منتشر می‌شود.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید