فراگیری طرح شهاب در تمام مدارس کشور نیازمند بودجه بیشتری است

0

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: فراگیر شدن طرح شهاب در همه‌ی مدارس کشور به بودجه‌ بیشتری نیاز دارد.

وی ادامه داد: این مسئله در حال فراگیر شدن در همه‌ی مدارس است و به همان اندازه که فراگیر شود به بودجه‌ ی بیشتری نیاز دارد.

سهراب پور عنوان کرد: آموزش و پرورش یک دستگاه بسیار بزرگی است و این طرح اگر بخواهد در کل مدارس فراگیر شود به بودجه‌ی زیادی نیاز دارد و در حال حاضر به عنوان تجربه و فعالیت پایلوت در مدارس منتخب انجام می‌شود.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تصریح کرد: طرح شهاب در سال تحصیلی 94-93 به صورت رسمی و در سطح ملی توسط وزارت آموزش و پرورش در 32 مقطع آموزشی و در مقطع چهارم ابتدایی اجرایی  شد.

وی تاکید کرد:این برنامه در افق چشم انداز1404 برای تمام دانش آموزان کشور در تمامی مقاطع اجرایی می‌شود.

سهراب پور بیان کرد: سال گذشته برنامه شهاب با هزینه‌ای بالغ بر 16 میلیارد ریال اجرا شد و در سال جاری نیز با هزینه‌ای حدود 40  میلیارد ریال در حال اجرا است که از هشت میلیارد ریال از اعتبارات این طرح توسط آموزش و پرورش تامین می‌شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید