فروش ۳۰ میلیاردی فرش‌های ایرانی در حراج ملی

0

گیگر:

حراج فرش‌های ایرانی در «نخستین حراج تخصصی فرش در ایران» به ۳۰ میلیارد و ۳۹۱ میلیون تومان رسید.

به گزارش بولتن نیوز، خانه حراج ملی در سومین
دو دوره از برگزاری این رویداد هنری، «نخستین حراج تخصصی فرش در ایران» را
در مرکز خانه همایش تهران برگزار کرد که در این فروش فرش‌های ایرانی به ۳۰
میلیارد و 391 میلیون تومان رسید.

 

این حراج با حضور هنرپیشگانی از جمله داریوش ارجمند،
جمشید مشایخی، مهتاب کرامتی و اجرای «احمد نجفی» و همچنین حضور سفیر
انگلیس و ترکیه آغاز به کار کرد.

در این حراج کمترین قیمت به فرش «نگارستان»، با قیمت
6 میلیون تومان و بیشترین قیمت به فرش «بهشت ایرانی» با قیمت 15 میلیارد
اختصاص داشت.

 

فرش «گنبد ابریشم»، با قدمت 70-80 سال اثر هنرمندان
تبریز، باقیمت پایه 85 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت،
110 میلیون خریداری شد.

فرش «ترنج»، با قدمت 65 سال اثر هنرمندان اصفهان، باقیمت پایه 55 میلیون
تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 55 میلیون تومان خریداری شد.

 

فرش «مشاهیر» با قدمت 60-70 سال اثر هنرمندان راور
کرمان، با قیمت پایه 250 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت
250 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «شکار بهرام گور»، با قدمت 140-150 سال اثر
هنرمندان کاشان، با قیمت پایه 850 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش
با قیمت یک میلیارد و 300 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «ذبیهی»، نو بافت اثر هنرمندان قم، با قیمت پایه 600میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 600 میلیون خریداری شد.

فرش «نگارستان»، نو بافت اثر هنرمندان قم، با قیمت
پایه 5 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 6 میلیون تومان
خریداری شد.

 

فرش «چهار فصل»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان
تبریز، با قیمت پایه 150 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت
150 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «گلابتون»، با قدمت 90-100 سال اثر هنرمندان
کاشان، با قیمت پایه 350 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت
350 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «ستونی هریس»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان
هریس، باقیمت پایه 160میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت
850 میلیون تومان خریداری شد.

 

فرش « سلطان مسعود»، نو بافت اثر هنرمندان تبریز، با قیمت 2 میلیارد تومان خریداری شد.

فرش «نگارستان»، نو بافت اثر هنرمندان قم، باقیمت پایه 50 میلیون تومان به
حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 100 میلیون تومان خریداری شد.

فرش « ابریشم درختی»، با قدمت 90-100 سال اثر
هنرمندان کاشان، باقیمت پایه 190 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش
با قیمت 190 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «هرکه»، با قدمت 70-80 سال، اثر هنرمندان هرکه، با قیمت پایه 80 میلیون
تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 80 میلیون تومان خریداری شد.

 

فرش « هشت سرو»، با قدمت 140-150 سال اثر هنرمندان
تبریز، با قیمت پایه 680میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 1
میلیارد و 230 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «تودشک»، با قدمت 80-90 سال، اثر هنرمندان
نایین، با قیمت پایه 60 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت
60 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «زهره»، با قدمت 50-60 سال اثر هنرمندان تبریز،
با قیمت پایه 440 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 570
میلیون تومان خریداری شد.

فرش «محتشم»، با قدمت 130-140 سال اثر هنرمندان
کاشان، با قیمت پایه 600 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت
600 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «جنگ داراب»، با قدمت 100-110 سال، اثر هنرمندان
تهران، با قیمت پایه 5 میلیارد تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 6
میلیارد و 400 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «احمد شاه»، با قدمت 120-130 سال، اثر هنرمندان
اصفهان، با قیمت پایه 420 میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با
قیمت420 میلیون تومان خریداری شد.

فرش «صیرفیان»، با قدمت 40-50 سال، اثر هنرمندان اصفهان، با قیمت پایه 50
میلیون تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 70 میلیون تومان خریداری
شد.

فرش «بهشت ایرانی»،، اثر هنرمندان کاشمر، باقیمت پایه 15 میلیارد میلیون
تومان به حراج گذاشته شد. این فرش با قیمت 15 میلیارد تومان خریداری شد.

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید