فعالت پژوهشی هیات علمی دانشگاه آزاد تحت شرایط ویژه

0

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اساتید و اعضای هیات علمی این دانشگاه میتوانند با داشتن شرایط لازم علاوه بر فعالیت های آموزشی فرصت فعالیت های پژوهشی را نیز داشته باشند.

ابراهیم واشقانی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی درخصوص وضعیت آموزشی و همچنین پژوهشی اعضای هیات علمی و اساتید این دانشگاه گفت: وظایف آموزشی اعضای هیات علمی، توسط معاونت آموزشی دانشگاه آزاد در حال تدوین است، تا بر مبنای آن اساتید علاوه بر فعالیت های آموزشی فرصت انجام فعالیت پژوهشی را نیز به دست آورند.

وی در ادامه افزود: براساس برنامه هایی که هم اکنون مد نظر دانشگاه است، اساتید و اعضای هیات علمی می توانند این اجازه را داشته باشند تا علاوه بر فعالیت های آمورشی، نیمی از فعالیت های خود را نیز در مراکز پژوهشی انجام دهند.

واشقانی همچنین تصریح کرد : ساعاتی که توسط اساتید موجود در هیات علمی به آموزش اختصاص دارد، باید بر مبنای تدریس واحدهای درسی تنظیم و مشخص شود.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه تکمیل نشدن ساعات مربوط به آموزش میتواند اجازه دهنده اقدام به فعالیت های پژوهشی اساتید باشد، تاکید کرد : اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه آزاد این فرصت را دارند تا علاوه بر فعالیت های آموزشی ، در مراکز پژوهشی دانشگاه نیز مشغول به انجام فعالیت های مرتبط شوند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید