قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

0

به نقل از گیگر:

بسیاری از افراد اشتیاق دارند که مشخصات دقیق ظاهری ستارگان محبوب شان را بدانند و در این زمینه نیز کنجکاوی های زیادی به خرج می دهند. اگر شما هم می خواهید بدانید که قد ستاره های مورد علاقه تان چقدر است، با ما همراه شوید.

 به گزارش سینماخبر،  بسیاری از افراد اشتیاق دارند که مشخصات دقیق ظاهری ستارگان محبوب شان را بدانند و در این زمینه نیز کنجکاوی های زیادی به خرج می دهند. اگر شما هم می خواهید بدانید که قد ستاره های مورد علاقه تان چقدر است، با ما همراه شوید.

1. ایان سامرهلدر

قد: 175 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

2. اندرو گارفیلد

قد: 177 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

قد: 187 سانتی متر

قد: 172 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


قیمت: 167 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


قد: 180 سانتی متر
قد: 172 سانتی متر

قد: 182 سانتی متر

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

6. چنینگ تیتوم
قد: 185 سانتی متر

قد: 179 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


قد: 177 سانتی متر

قد: 193 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

8. شاهزاده ویلیام
قد: 190 سانتی متر
شاهزاده هری ولز

قد: 187 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

قد: 172 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

10. دواین جانسون

قد: 195 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


11. جاستین تیمبرلیک

قد: 185 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

قد: 185 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

13. لئوناردو دی‌کاپریو

قد: 182 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

14. هری استایلز

قد: 180 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


قد: 187 سانتی متر

قد: 170 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


16. رابرت پتینسون

قد: 185 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

قد: 187 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

18. نیل پاتریک هریس

قد: 182 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


 

قد: 180 سانتی متر

قد: 180 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


قد: 177 سانتی متر

 

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

 


21. مارک والبرگ

قد: 172 سانتی متر

قد ستاره مورد علاقه تان چقدر است؟

منبع:برترين ها

پاسخ دهید