قوس های بهاری: تصویر روز 96.02.09

0

قوس های بهاری: تصویر روز 96.02.09

قوس های بهاری (عکس از Ondrej Kralik)

دو قوس درخشان در این شب بهاری از آسمان شمال در گنبد آسمان کشیده شده اند. بعد از غروب آفتاب در 29 مارس، این تصویر پانوراما با 57 بار نوردهی از ارتفاعات چُپُک (Chopok) در مرکز اسلواکی، 2000 متر بالاتر از سطح زمین گرفته شده است. کمان شمالی راه شیری تنها زمانی قابل مشاهده است که در بالای چشم انداز کوه، بالاتر از چراغ های زمینی قرار گرفته است. اگرچه که در هنگام ثبت این تصویر غروب گذشته است، اما یک قیمتی از نورهای آسمانی هنوز هم در نزدیکی افق شناور است و در قوس درخشان دوم از نور منطقه البروجی در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری فرو رفته و محو می شود. به طور معمول بعد از غروب آفتاب در آسمان های تمیز و تاریک شمالی در بهار، گرد و غبار در سطح دایره البروج نور خورشید را برای ایجاد درخشش در منطقه البروجی منعکس میکنند. تقریبا در مقابل خورشید، مشتری در نزدیکی افق به سمت چپ می درخشد. از آنجاییکه مشتری در نزدیکی دایره البروج قرار گرفته است، به نظر میرسد که در میان روشنی جزئی از نوار منطقه البروجی و در مقابل خورشید ظاهر شده است که به این پدیده پادتاب می گویند.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید