كاهش ١٠ درصدى مراجعه سرپايى در سال ٩٤/ پرونده هاى قصور پزشكى در رسانه حل نمی شود

0

قائم مقام وزير بهداشت آمار مبنى بر موفقيت طرح تحول سلامت در كاهش و كنترل تقاضاى القايى را ارائه داد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی ؛ ايرج حريرچى قائم مقام وزير بهداشت در نشست خبرى سخنگو كه امروز در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به اينكه امروز روز جهانى سلامت روان است، گفت: در كشور هفته آينده به عنوان هفته سلامت روان، با شعار كرامت انسانى در سلامت روان و كمك هاى اوليه روان شناختى نامگذارى شده که از ٢٤ مهرماه آغاز مى شود.

تقاضاى القايى وجود دارد

وی تقاضاى القايى را اينگونه تعريف كرد: تقاضاى القايى طبق مستندات علمى و قضاوت ارائه كننده خدمت، نياز صددرصدى نيست و به طور مازاد ارائه مى شود که اين تقاضا در نظام پرداخت فن فور سرويس وجود دارد چراكه در نظام پرداخت سرانه پزشك دريافتى را قبل از ويزيت داشته و تمايلى به  انجام ويزيت بيشتر ندارد. بخش خصوصى در كل بر پايه پرداخت مبتنى بر عملكرد بوده و نظام پرداخت بخش دولتى از سال ٧٤ بر اين پايه بنا شده است.

وى با بيان تصور برخى صاحب نظر فيلسوف نماى خود كارشناس انگار مبنى بر افزايش تقاضاى القايى در طرح تحول نظام سلامت، بيان كرد: تقاضاى القايى خصوصيت ذاتى نظام في فور سرويس است پس وجود دارد اما افزايش نيافته است.

حريرچى بار مراجعه سرپايى در سال ٩٣ را ١٠/٣ بار خواند و گفت: در سال ٩٤ اين ميزان با كاهش ١٠ درصدى، به ٩/٢ بار رسيد كه اين آمار نشان دهنده كاهش تقاضاى القايى است. از ٩/٢ بار مراجعه ، ٢/٢ بار به پزشك متخصص، ٢/٣ بار به پزشك عمومى و خانواده، ٠/٣ بار به دندانپزشك، ٠/٠٦ بار به ماما، ١/٤ بار به طب سنتى و انواع آن و ٣/١٧ بار به داروخانه مراجعه شده است. اين ميزان نسبت به كشورهاى مشابه به طرز معنى دارى بيشتر است.

وى عنوان كرد: بار مراجعه بسترى سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣، ٤ درصد افزايش داشته و همچنان از كشورهاى توسعه يافته به طرز معنى دارى كمتر است. در طرح تحول نظام سلامت تقاضاى القايى كنترل شده  و كاهش داشته است.در بخش دولتى تقاضاى القايى نسبت به بخش خصوصى به علت رقم پرداختى پايين و نظارت بيشتر، كمتر است.

افراد سعى در حل پرونده هاى پزشكى در رسانه نداشته باشند

حريرچى در خصوص پرونده كيارستمى و اظهارات جديد پزشك اين مرحوم، گفت: براى رسيدگى به اين پرونده ها مراجع خاصى فعاليت مى كنند و وزارت بهداشت تمايلى به دخالت در وظايف دستگاه ها ندارد. ما پيگيرى هاى لازم را انجام مى دهيم اما توصيه مى كنيم افراد گروه هاى مختلف سعى در حل موضوعات در رسانه را نداشته باشند.

درحال تکمیل/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید