كسر مقرری ماه اول مشمول تمام كارمندان دولتی است

0

مدير كل امور اداری و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش گفت: قانون كسر مقرری ماه اول مشمول تمام كارمندان دستگاه‌های دولتي است و فقط مختص بازنشستگان فرهنگي نيست.

حسن حسيني مدير كل امور اداری و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش  گروه علمی پزشكی  گفت: كسری مقرری ماه اول مشمول تمام كارمندان خدمات كشوری تابع صندوق بازنشستگی كشوری است كه در سال ٩٠ در ماده ٧٢ و ١٠٠ به تصويب شورای توسعه مديريت و سرمايه انسانی رسيده است.

مدير كل امور اداری و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش در خصوص قانون مقرری ماه اول عنوان كرد: تمام وزارت خانه ها و موسسات دولتی مشمول قانونند و مكلفند حقوق و فوق العاده شغل اولين ماه كسانی را كه دوره آزمايشی را طي كرده و به استخدام رسمی پذيرفته می شوند، برداشت و به صندوق بازنشستگی كشوری بپردازند.

وی در ادامه بيان كرد: مبلغ ماه اول هرگونه افزايش حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و فوق العاده شغل مستخدم بايستی به صندوق بازنشستگی كشوری پرداخت شود.

حسيني اظهار داشت: قانون كسر مقرری ماه اول مشمول تمام كارمندان دستگاه های دولتي است و فقط مختص بازنشستگان فرهنگی نيست.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید