كمك به مدرسه توسط خانواده دانش آموزان اتباع خارجی در سال تحصيلی جديد

0

معاون امور بين الملل و مدارس خارج از كشور گفت: اتباع خارجی مانند دانش آموزان ايرانی در كمك به مدرسه درسال تحصيلی جديد پيش قدم می شوند.

شاهين نوش آبادی معاون امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار   حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  ، اظهار داشت:تاكنون فقط هشت مورد تحت عنوان تخلف ثبت نام و شهريه اتباع خارجی گزارش شده كه  از اين تعداد ،شش مورد آن برداشت اشتباه از شيوه نامه ثبت نام بوده كه اصلاحات در اين موارد انجام شده همچنين دو مورد آن شامل هزينه های كتاب،بيمه،لباس فرم مدرسه و اياب و ذهاب دانش آموزان بوده است كه اين موارد جزء شهريه های تحصيلی افراد در طی سال نيست.

معاون امور بين الملل و مدارس خارج از كشور اظهار كرد:ثبت نام دانش آموزان اتباع همانند دانش آموزان ايرانی است از اين رو پرداخت هزينه های فوق برای همه دانش آموزان برای تحصيل در مدارس به صورت يكسان و هماهنگ است.

وی بيان كرد:طبق مصوبه دولت همانگونه كه خانواده های دانش آموزان ايرانی در امر پرداخت كمك به مدرسه پيش قدم می شوند ،خانواده های اتباع نيز بايد در اين موضوع همياری می كنند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید