ليست تعرفه ترجيحي ایران و ترکیه قد کشید

0

گیگر :

پس از آنكه سال گذشته ایران و ترکیه در خصوص اعمال تعرفه ترجيحي به توافق رسيدند دو تا سه ماه ليست كالاهاي مورد توافق را بررسي كردند. اخيرا نيز در بررسي مجدد 30 نوع كالاي ديگر از طرف ايران و 30 نوع كالا از طرف تركيه به اين ليست اضافه شد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : پس از آنكه سال گذشته ایران و ترکیه در خصوص اعمال تعرفه ترجيحي به توافق رسيدند دو تا سه ماه ليست كالاهاي مورد
توافق را بررسي كردند
. اخيرا نيز در بررسي مجدد 30 نوع كالاي ديگر از طرف ايران و 30 نوع كالا از طرف تركيه به اين ليست اضافه شد.

رضا كامي رئيس شوراي
مشترك بازرگاني ايران و تركيه در گفتگو با انتخاب اقتصادی توضيح داد: الگوبرداري از
تركيه دستكم در بخش‌هايي از اقتصاد ايران مي تواند كارساز باشد
.

او اگرچه مقاومت
برخي مقابل اقتصاد باز و تعرفه‌هاي ترجيحي دو كشور را ناديده نمي گيرد اما معتقد
است: اين مخالفت‌ها در تركيه زماني كه سياست اقتصاد باز را در حال اجرا بود،
وجود داشت
. در عين حال كامي نزديك شدن سياست‌هاي ترجيحي بين دو كشور را اقدام مثبتي در
راستاي ورود به فضاي رقابتي جهان برشمرد
.

رئيس شوراي
مشترك بازرگاني ايران و تركيه
همچنين به ليست
انتخابي دو كشوراشاره كرد و گفت
: پس از آنكه سال گذشته دو كشور در خصوص اعمال تعرفه ترجيحي به توافق رسيدند دو
تا سه ماه ليست كالاهاي مورد توافق را بررسي كردند
. اخيرا نيز در بررسي مجدد 30 نوع كالاي ديگر
از طرف ايران و
30 نوع كالا از طرف تركيه به اين ليست اضافه شد. در حال حاضر 400 كالا در ليست
تعرفه ترجيحي وجود دارد و
60 نوع كالاي ديگر نيز به زودي به اين ليست اضافه مي‌شود.

كامي علت تاخير در اجراي
سياست تعرفه ترجيحي را به بحث‌هاي داخلي تركيه مربوط دانست و توضيح داد
: از آنجا كه تركيه
نتوانسته بود دولتي يكنواخت تشكيل دهد؛ عملياتي شدن طرح‌هاي مشترك در اين تنش‌هاي
داخلي به تعويق افتاد اما در آينده نزديك اجراي طرح حتمي است
.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید