لیست قیمت تیبا

0

 

لیست قیمت تیبا

در جدول زیر، لیست قیمت انواع تیبا در ایران قرار گرفته است. تلاش می‌کنیم که بهای خودروها را به‌روز نگاه داریم تا بتوانید با استفاده از آن، با قیمت حدودی انواع تیبا در کشورمان آشنا شوید.

تـیبـــــــــــــــــــــــــــا
نام خودرومشخصاتنواسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو
تیبا EXیورو ۴بدون تغییر۲۴.۶۱۰.۱۰۰۲۴.۷۰۰.۰۰۰۲۸ تیر ۹۵
تیبا SXبنزینی، سفیدافزایش قیمت۲۴.۰۰۰.۰۰۰۲۴.۳۰۰.۰۰۰۲۸ تیر ۹۵tiba
تیبا ۲ SXهاچ بکبدون تغییر۲۵.۸۰۰.۰۰۰۲۷.۳۰۰.۰۰۰۲۸ تیر ۹۵tiba2
تیبا ۲ EXهاچ بکافزایش قیمت۲۷.۲۰۰.۰۰۰۲۷.۶۰۰.۰۰۰۲۸ تیر ۹۵tiba2

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید