لیست قیمت خودروهای گوناگون در بازار ایران

0

پــــــــــــــــــــــژونام خودرومشخصاتنوسان قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروپژو پارس سالدو ایربگ همراه با سیستم اخطار سرقتبدون تغییر۳۷.۵۰۰.۰۰۰۳۸.۵۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ پژو ۴۰۵GLX یورو۴بدون تغییر۲۹.۰۰۰.۰۰۰۲۹.۰۵۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 405++پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگبدون تغییر۳۲.۸۰۰.۰۰۰۳۲.۶۵۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 206پژو ۲۰۶ صندوقدار SD V8 بدون تغییر  ۳۷.۴۰۰.۰۰۰۳۷.۴۵۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 206sd پژو ۲۰۷i گیربکس دستیبدون تغییر  ۳۸,۵۰۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶ اردیبهشت ۹۵ Peugeot-207i پژو ۲۰۷i گیربکس اتومات بدون تغییر۴۵,۵۰۰,۰۰۰  ۵۴,۰۰۰,۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ Peugeot-207iپژو ۲۰۶  تیپ ۵ بدون تغییر۳۶.۸۵۰.۰۰۰۳۶.۷۰۰.۰۰۰ ۲۶ اردیبهشت ۹۵ 206پژو پارس ELX گیربکس دستیبدون تغییر۳۹.۰۹۰.۰۰۰۳۹.۴۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ pars++پــــــــــــــرایــــــــــدنام خودرومشخصاتنوسان قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو  سایپا SE 111گیربکس دستی بدون تغییر۲۰.۳۰۰.۰۰۰۲۰.۵۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 111سایپا EX 111 گیربکس دستیبدون تغییر– ۲۰,۶۰۰,۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 111سایپا SE 131 گیربکس دستی بدون تغییر۲۰.۰۵۰.۰۰۰۱۹.۹۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 131سایپا ۱۳۲ SEگربکس دستی بدون تغییر۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 132سایپا ۱۴۱ SEگیربکس دستیبدون تغییر۱۸.۰۰۰.۰۰۰۱۹.۶۵۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 141سایپا ۱۵۱ SEگیربکس دستیبدون تغییر۱۷.۰۰۰.۰۰۰۱۸.۰۸۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵  151لـــــــــــــــیفــــــــــــــــــــــــــان نام خودرومشخصاتنوسان قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو لیفان X50  گیربکس دستیبدون تغییر۴۸.۳۰۰.۰۰۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ x50-2 لیفان X50 گیربکس اتوماتیکبدون تغییر۵۳.۳۵۰.۰۰۰۵۲.۹۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ x50-2لیفان X60  بدون تغییر  ۶۱.۱۰۰.۰۰۰۵۲.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ lifan-x60لیفان ۶۲۰  بدون تغییر۴۶.۱۰۰.۰۰۰۴۳.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ lifan-620لیفان ۸۲۰ – به زودی به زودی ۲۶ اردیبهشت ۹۵ lifan-820جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک JACنام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانی تصویر خودروجک J5گیربکس دستیبدون تغییر۴۹.۷۰۰.۰۰۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ jac-j5جک J5گیربکس اتوماتیکبدون تغییر۵۹.۴۰۰.۰۰۰۶۰.۲۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ jac-j5جک S5گیربکس دستی بدون تغییر۷۵.۴۰۰.۰۰۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ S5_carجک S5گیربکس اتوماتیکبدون تغییر–۸۸.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ S5_carتـیبـــــــــــــــــــــــــــانام خودرومشخصاتنواسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروتیبا EXیورو ۴بدون تغییر۲۴.۶۱۰.۱۰۰۲۴.۷۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵tibaتیبا SXبنزینی، سفیدبدون تغییر۲۴.۱۰۰.۰۰۰۲۴.۳۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵tibaتیبا ۲ SXهاچ بک بدون تغییر۲۷.۰۰۰.۰۰۰۲۷.۳۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵tiba2تیبا ۲ EXهاچ بکبدون تغییر۲۷.۲۰۰.۰۰۰۲۷.۳۲۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵tiba2سمـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــد نام خودرو مشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو سمند SE بنزینیبدون تغییر۲۷.۶۰۰.۰۰۰۲۷.۷۵۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵samanddسمند LXبنزینی بدون تغییر۳۰.۲۸۳.۰۰۰۳۰.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵samanddسمند EF7بنزینی بدون تغییر۳۰.۱۰۰.۰۰۰۳۰.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵samanddسمند EF7سیستم مالتی پلکسبدون تغییر۳۰.۲۴۰.۰۰۰۳۰.۷۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵samanddسمند EF7دو گانه سوزبدون تغییر۳۲.۰۸۰.۰۰۰۳۲.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵samanddسمند سورنELXبدون تغییر۳۶.۲۷۰.۰۰۰۳۶.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵samand-sorenسمند سورنELX سال بدون تغییر۳۶.۸۰۰.۰۰۰۳۷.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵samand-sorenسمند سورنELX با موتور توربوبدون تغییر۳۷.۹۴۸.۰۰۰۳۸.۲۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵samand-sorenرنـــــــــــــــــــــــــو نام خودرو مشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو  رنو تندرE2 دو ایربگبدون تغییر ۳۷.۴۵۰.۰۰۰۳۹.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵renault-tondarرنو تندر E2 اتوماتیکبدون تغییر ۴۷.۳۵۰.۰۰۰۴۹.۷۵۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵renault-tondarرنو تندر پیکاپ (وانت) دو ایربگبدون تغییر ۳۵.۴۵۰.۰۰۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵tondar-picapرنو تندرE1 دو ایربگ (پارس خودرو)بدون تغییر ۳۳.۳۳۵.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵renault-tondar رنو تندرE2 دو ایربگ (پارس خودرو)بدون تغییر۳۷.۲۹۰.۰۰۰ ۳۹.۹۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵renault-tondarپارس تندر فول؛ پارس خودروبدون تغییر۳۹.۳۵۰.۰۰۰ ۴۱.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵renault-tondarرنو کولئوستیپ ۱ مدل ۲۰۱۵بدون تغییر ۱۶۸.۴۰۰.۰۰۰۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ koleos-frontرنو کولئوستیپ ۲ مدل ۲۰۱۵بدون تغییر ۱۷۸.۴۷۰.۰۰۰۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ koleos-frontرنو ساندرودنده ایبدون تغییر ۴۳.۰۵۰.۰۰۰۴۴.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ sanderoرنو ساندرواتوماتیکبدون تغییر ۴۹.۰۵۰.۰۰۰۵۱.۶۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ sanderoرنو کپچراتوماتیکبدون تغییر ۱۰۵.۱۴۹.۰۰۰۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ Renault-Capturســـــــوزوکــــــــــــــــینام خودرو مشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵  بدون تغییر۱۲۵.۰۱۱.۰۰۰  ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵VITARAسوزوکی ویتارا اتوماتیک کلاس ۵بدون تغییر  ۱۲۱.۰۰۰.۰۰۰۱۳۰.۱۹۶.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ VITARAسوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸بدون تغییر  ۱۲۹.۱۵۹.۰۰۰۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵VITARAسوزوکی ویتارا اتوماتیک کلاس ۸ بدون تغییر ۱۳۵.۳۸۱.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ VITARAسوزوکی کیزاشیCVT فول بدون تغییر––۲۱ اردیبهشت ۹۵kizashiهــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــانام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروهایما S7فول آپشن دنده ای بدون تغییر ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲.۴۸۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵haima-s7هایما S7 فول آپشن اتوماتیک بدون تغییر۸۴.۰۰۰.۰۰۰  ۷۹.۰۴۸.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵haima-s7کـــــــــــــــیـــــــــانام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروکیا سراتو۱۶۰۰ دنده‌ای مونتاژ سایپا بدون تغییر ۷۵.۸۰۰.۰۰۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

cerato-2011

کیا سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک مونتاژ سایپا بدون تغییر

۹۰.۹۴۰.۰۰۰

۸۹.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵ cerato-2011کیا اپتیما فول، ۱۰ ایربگ راداربدون تغییر۱۶۵.۷۰۹.۰۰۰۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

Kia-Optima

کیا اپتیمامدل ۲۰۱۶ اتاق جدید JFبدون تغییر۱۸۶.۴۰۰.۰۰۰۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

Kia-Optima

کیا اسپرتیج–بدون تغییر۱۷۶.۶۰۰.۰۰۰۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

SPORTAGE

کیا اسپرتیج موتور ۲۴۰۰، فولبدون تغییر۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

SPORTAGE

کیا پیکانتومدل ۲۰۱۶بدون تغییر۷۵.۲۰۰.۰۰۰۶۸.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

Picanto

کیا ریو ۴ درب ۲۰۱۶بدون تغییر۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

kia_rio

کیا ریو ۵ درب بدون تغییر۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰۱۲۴.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

KIA-RIO4

کیا سراتو۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۶بدون تغییر۱۳۵.۳۶۰.۰۰۰۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

Cerato_Koup

کیا سراتوکوپه موتور ۲۰۰۰بدون تغییر۱۴۷.۹۰۰.۰۰۰۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

Cerato_Koup

کیا سورنتوفول اطاق جدید ۲.۴ بدون تغییر۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

kia-Sorento

کیا کارنز–بدون تغییر۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

CARENS

کیا سولمدل ۲۰۱۵بدون تغییر۰۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

kia-soul

برلــــــــــــــــیانــــــــــــــــــــسنام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروبرلیانسH220 دستی بدون تغییر ۳۸.۰۰۰.۰۰۰–۲۱ اردیبهشت ۹۵brilliance-h220برلیانسH220 اتوماتیک بدون تغییر۴۳.۴۶۰.۰۰۰ –۲۱ اردیبهشت ۹۵brilliance-h220برلیانسH230 دستی بدون تغییر ۳۸.۰۰۰.۰۰۰۳۸.۸۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ H230برلیانسH230 اتوماتیک بدون تغییر۴۳.۴۶۰.۰۰۰ ۴۵.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ H230برلیانسH320 دستیبدون تغییر ۴۶.۲۰۰.۰۰۰۴۷.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ H320برلیانسH320 اتوماتیکبدون تغییر۵۰.۹۰۰.۰۰۰ ۵۳.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ H320برلیانسH330 دستیبدون تغییر۴۴.۳۸۰.۰۰۰  ۴۷.۴۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ H330برلیانسH330 اتوماتیکبدون تغییر ۵۴.۳۰۰.۰۰۰۵۵.۳۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵H330برلیانسV5بدون تغییر ۹۹.۹۰۰.۰۰۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵v5مــــــــــــــــــزدانام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرومزدا ۳تیپ ۳ صندوق داربدون تغییر – ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵mazda3مزدا ۳تیپ ۴ صندوق داربدون تغییر ۱۰۸.۵۰۰.۰۰۰۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ mazda3مزدا ۳موتور ۱.۶ لیتر دنده ای تیپ ۱بدون تغییر ۷۶.۵۰۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ mazda3وانت مزداتک کابینبدون تغییر۳۶.۵۲۰.۰۰۰۳۶.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ vanet-mazda1+وانت مزداتک کابین گاز سوزبدون تغییر۳۸.۹۶۰.۰۰۰ ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵vanet-mazda1+وانت مزدا۲ کابینبدون تغییر۳۹.۳۲۰.۰۰۰۳۹.۷۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵vanet-mazda2وانت مزدا۲ کابین گاز سوز بدون تغییر۴۱.۶۶۰.۰۰۰۴۲.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ vanet-mazda2وانـــــــــــــــــــــت کاپــــــــــــرانام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرووانت کاپراتک کابین؛ تک دیفرانسیل بدون تغییر ۵۷.۹۸۰.۰۰۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ capra1وانت کاپرادو کابین؛ دو دیفرانسیل بدون تغییر۷۲.۱۵۰.۰۰۰۷۲.۳۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ capra2وانت کاپرادو کابین؛ تک دیفرانسیل بدون تغییر ––۲۱ اردیبهشت ۹۵ capra2وانـــــــــــــــــت زامیـــــــــــــــــــادنام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرووانت زامیادزامیاد ۲۴ بدون تغییر ۲۹.۴۲۰.۰۰۰۳۰.۲۰۰.۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵zamyadوانت زامیادزامیاد ۲۴ گاز سوز بدون تغییر۳۰.۹۰۰.۰۰۰۳۱.۹۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ zamyadوانت زامیادزامیاد ۲۴ دیزل بدون تغییر۳۶.۰۸۰.۰۰۰۳۶.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ zamyadآریــــــــــــــــــــــــــــــونام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به روز رسانیتصویر خودروآریو۱۵۰۰ دستی بدون تغییر۴۶.۴۹۰.۰۰۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵arioآریو ۱۶۰۰ اتوماتیک بدون تغییر۵۴.۶۱۰.۰۰۰۵۱.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ arioچــــــــــــــانگـــــــــــاننام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروچانگانCS35بدون تغییر ۶۴.۰۰۰.۰۰۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵

CHANGAN-cs35-15

چانگان ایدو بدون تغییر–۶۴.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵

Changan-eado

MVM چـــــــــــــــــرینام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروMVM 110Sمدل کامفورتبدون تغییر ۲۹.۸۱۰.۰۰۰۲۶.۷۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵

mvm110s

MVM 110Sمدل لاکچریبدون تغییر ۳۱.۸۱۰.۰۰۰۳۰.۹۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm110s

 MVM 110۴ سیلندربدون تغییر ۲۲.۴۱۰.۰۰۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵

mvm110

MVM 530 بدون تغییر ۴۴.۵۱۰.۰۰۰۳۸.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm530

MVM 550دنده ای بدون تغییر۴۹.۳۱۰.۰۰۰۴۶.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm550

MVM 550اتوماتیکبدون تغییر۵۷.۵۶۰.۰۰۰۵۵.۵۰۰.۰۰۰ ۲۱ اردیبهشت ۹۵

mvm550

MVM 315هاچ بک اسپرتبدون تغییر۴۱.۹۷۰.۰۰۰–۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm315

MVM 315هاچ بک جدید بدون تغییر۴۰.۲۱۰.۰۰۰۳۹.۵۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm315

MVM 315صندوق دار جدیدبدون تغییر۴۰.۲۱۰.۰۰۰۳۹.۵۰۰.۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm315

MVMX33بدون تغییر ۶۴.۴۶۰.۰۰۰۵۳.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm-x33

تیگوX33 جدید دنده ای بدون تغییر ۶۶.۴۶۰.۰۰۰۵۹.۰۰۰.۰۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm-newx33

تیگوX33 جدید اتوماتیک بدون تغییر ۷۳.۶۶۰.۰۰۰۷۱.۵۰۰.۰۰۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

mvm-newx33

تیگوتیگو ۵ MT بدون تغییر ۷۷.۷۰۰.۰۰۰–۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

tiggo-5

تیگوتیگو ۵ کامفورت بدون تغییر ۸۴.۷۰۰.۰۰۰ –۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

tiggo-5

تیگوتیگو ۵ لاکچری بدون تغییر۸۸.۷۰۰.۰۰۰ –۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

tiggo-5

تیگوتیگو ۵ مدل اکسلنت بدون تغییر ۹۲.۷۰۰.۰۰۰– ۲۱ اردیبهشت ۹۵ 

tiggo-5

گریـــــــــــــــت وال (هـــــــــاوال)نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو هاوالM4 بدون تغییر۵۹.۶۰۰.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

haval-m4

هاوالH6 بدون تغییر ۹۴.۳۰۰.۰۰۹۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

haval-h6

هاوالH2 بدون تغییر ۹۳.۴۰۰.۰۰۰–۲۶ اردیبهشت ۹۵  

haval-h2

هاوال H9 بدون تغییر۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ –۲۶ اردیبهشت ۹۵  

haval-h9

ولکسC30 دنده ای بدون تغییر ۵۱.۰۰۰.۰۰۰۴۷.۳۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵  

volex-c30

ولکس C30 اتوماتیک بدون تغییر۵۴.۵۰۰.۰۰۰ ۵۳.۳۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵  

volex-c30

جـــــــــــــیــــــــــلـــــینام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرو جیلی امگرند EC7صندوقدار اتوماتیکبدون تغییر ۸۷.۷۰۰.۰۰۰۶۹.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵  

GEELY

جیلی امگرند EC7هاچ بک اتوماتیکبدون تغییر ۸۵.۶۰۰.۰۰۰۶۷.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵  

geely-emgrand-s

جیلی امگرند X7 بدون تغییر ۱۱۵.۴۲۶.۰۰۰۹۳.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵  

geely-emgrand-x7

هیـونـــــــــــــــــــــــــــــداینام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروهیوندای i20مدل ۲۰۱۶ تیپ ۶بدون تغییر۸۴.۴۰۰.۰۰۰۸۲.۵۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-i20هیوندای i20نیمه فول، تیپ ۵بدون تغییر–۷۸.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-i20هیوندای اکسنتمدل ۲۰۱۶بدون تغییر۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

HYUNDAI-ACCENTهیوندای اکسنتمدل ۲۰۱۵بدون تغییر۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰۹۶.۵۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

HYUNDAI-ACCENTهیوندای النترامدل ۲۰۱۶ دو ایربگبدون تغییر–۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-elantraهیوندای النترا مدل ۲۰۱۶ فولبدون تغییر–۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-elantraهیوندای توسانمدل IX35 ده ایربگبدون تغییر۱۵۷.۰۰۰.۰۰۰۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-tucsonهیوندای جنسیسنسل جدید ۲۰۱۵بدون تغییر––

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-genesisهیوندای سانتافهIX 45 مدل ۲۰۱۶ موتور ۲۴۰۰بدون تغییر۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-santafeهیوندای سانتافهIX45 تک دیفرانسیلبدون تغییر–۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-santafeهیوندای سوناتا YFبدون تغییر––

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai_sonataهیوندای سوناتاLFبدون تغییر۱۸۸.۵۰۰.۰۰۰۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai_sonataهیوندای سوناتا مدل ۲۰۱۵ نیمه فول بدون تغییر–۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai_sonataهیوندای ولاسترمدل ۲۰۱۶ ۶ ایربگبدون تغییر۱۲۵.۴۰۰.۰۰۰۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai-velosterهیوندای i30 بدون تغییر۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰–

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

Hyundai-i30هیوندای i40استیشنبدون تغییر۱۸۷.۴۵۷.۰۰۰۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai_i40هیوندای i40صندوق داربدون تغییر–۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

hyundai_i40اِم‌جــــــــــــــــی (MG)نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودروMG 6GT 2015بدون تغییر––

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

mg6MG 6اتاق جدیدبدون تغییر

۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰

۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ mg6MG 6مگنت فول ۲۰۱۵بدون تغییر

۱۰۷.۰۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ mg6MG 350مدل ۲۰۱۵بدون تغییر

۹۴.۳۰۰.۰۰۰

 ۲۶ اردیبهشت ۹۵ mg350MG 350مدل ۲۰۱۴بدون تغییر––

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

mg350MG 3۲۰۱۵ فولبدون تغییر۷۵.۰۰۰.۰۰۰۶۸.۵۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

mg3MG GS–بدون تغییر۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

mg-gsسایــــــــــــــــــــــــر نام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرودناموتور EF7 بدون تغییر۴۲.۵۴۲.۰۰۰ ۴۲.۸۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵ ۹۵  

dena

راناLX فول  بدون تغییر۳۳.۳۸۲.۸۰۰ ۳۲.۵۰۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵  

Runna

دانگ فنگH30 Cross بدون تغییر ۴۵.۰۰۰.۰۰۰–۲۶ اردیبهشت ۹۵  

H30-Cross

سایناEX بدون تغییر۲۷.۶۰۰.۰۰۰ – ۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

saina

زوتیZ300 بدون تغییر ۵۷.۵۰۰.۰۰۰–۲۶ اردیبهشت ۹۵  

zotye-z300

BYD S6 اتوماتیک بدون تغییر۹۱.۰۰۰.۰۰۰– ۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

byd-s6

بسترنآسا B50 F موتور ۱.۸ بدون تغییر ۷۷.۰۰۰.۰۰۰۷۵.۳۰۰.۰۰۰ ۲۶ اردیبهشت ۹۵ 

faw

راینV5 بدون تغییر۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷.۳۵۰.۰۰۰۲۶ اردیبهشت ۹۵  

RAIN-V5

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید