لیست قیمت مزدا

0

مــــــــــــــــــزدا نام خودرو مشخصات نوسانات قیمتی قیمت کارخانه قیمت بازار تاریخ به‌روزرسانی تصویر خودرو مزدا ۳ تیپ ۳ صندوق دار بدون تغییر – ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ۶ مرداد ۹۵ mazda3 مزدا ۳ تیپ ۴ صندوق دار بدون تغییر ۱۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ۶ مرداد ۹۵ mazda3 مزدا ۳ موتور ۱.۶ لیتر دنده ای تیپ ۱ بدون تغییر ۷۶.۵۰۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶ مرداد ۹۵ mazda3 وانت مزدا تک کابین بدون تغییر ۳۶.۳۲۰.۰۰۰ ۳۶.۵۰۰.۰۰۰ ۶ مرداد ۹۵ vanet-mazda1+ وانت مزدا تک کابین گاز سوز بدون تغییر ۳۸.۹۶۰.۰۰۰ ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ ۶ مرداد ۹۵ vanet-mazda1+ وانت مزدا ۲ کابین بدون تغییر ۳۹.۳۲۰.۰۰۰ ۳۹.۷۰۰.۰۰۰ ۶ مرداد ۹۵ vanet-mazda2 وانت مزدا ۲ کابین گاز سوز بدون تغییر ۴۱.۶۶۰.۰۰۰ ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ۶ مرداد ۹۵ vanet-mazda2

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید