لیست قیمت مزدا

0

مــــــــــــــــــزدانام خودرومشخصاتنوسانات قیمتیقیمت کارخانهقیمت بازارتاریخ به‌روزرسانیتصویر خودرومزدا ۳تیپ ۳ صندوق داربدون تغییر–۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰۶ مرداد ۹۵مزدا ۳تیپ ۴ صندوق داربدون تغییر۱۱۱.۵۰۰.۰۰۰۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰۶ مرداد ۹۵mazda3مزدا ۳موتور ۱.۶ لیتر دنده ای تیپ ۱بدون تغییر۷۶.۵۰۰.۰۰۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰۶ مرداد ۹۵mazda3وانت مزداتک کابینبدون تغییر۳۶.۳۲۰.۰۰۰۳۶.۵۰۰.۰۰۰۶ مرداد ۹۵vanet-mazda1+وانت مزداتک کابین گاز سوزبدون تغییر۳۸.۹۶۰.۰۰۰۳۹.۲۰۰.۰۰۰۶ مرداد ۹۵vanet-mazda1+وانت مزدا۲ کابینبدون تغییر۳۹.۳۲۰.۰۰۰۳۹.۷۰۰.۰۰۰۶ مرداد ۹۵vanet-mazda2وانت مزدا۲ کابین گاز سوزبدون تغییر۴۱.۶۶۰.۰۰۰۴۲.۵۰۰.۰۰۰۶ مرداد ۹۵vanet-mazda2

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید