ماجرای توزیع پنی سیلین سمی در داروخانه های تبریز

0

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی تبريز با اشاره به ترديد يك شركت دارويی در سمی بودن نمونه های پنی سيلين توزيع شده، گفت: دستور جمع آوری نمونه ها داده شده و تاكنون هيچ گزارشی از خريد اين پنی سيلين در شهر تبريز ارائه نشده است.

نجفی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي تبريز در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛با بيان اينكه پديده ريكال در تمام دنيا مرسوم است، گفت: در كشور ما نيز جمع آوری دارو به علت اشكال در فرمولاسيون، بسته بندی و تغيير رنگ و شكل ظاهری دارو به علت شرايط نگه داری در داروخانه ها يا انبارها، صورت می گيرد.

وي با اشاره به نامه ای كه در فضای مجازی مبنی بر آلوده بودن پنی سيلين توليدی يك شركت دارويی منتشر شده است، ادامه داد: اين شركت دارويی تنها توليد كننده پنی سيلين نيست و اين اواخر به يكی از وجه های ساخت اين دارو شك كرده است. در همين راستا به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نامه ارسال كرده است تا اين سری ساخت را برای احتياط جمع آوری كنند.

معاون غذا و دارو عنوان كرد: تاكنون گزارشی مبنی بر خريداری اين دارو از مراكز شهر تبريز گزارش نشده و به طور قطع مورد استفاده قرار نگرفته است.

نجفي افزود: اين اتفاق، مورد عجيبی نيست و به جز تشويش اذهان عموم، نتيجه ای در پی ندارد چراكه از اين قبيل نامه ها بر روی سايت سازمان غذا و دارو، بسيار ديده می شود و انجمن داروسازان موارد را در همان روز اول به داروخانه ها پيامك می كنند. پس موضوع محرمانه ای فاش نشده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبريز يادآور شد: وزارت بهداشت پس از دريافت نامه  كارخانه مربوطه، به تمام دانشگاه های علوم پزشكی اطلاع رسانی كرده و دانشگاه برای جمع آوری داروهای خريداری شده توسط مراكز زيربط اقدام می كند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید