مازراتی هیبریدی می‌شود

0

گیگر :

در جهان خودروهای اسپرت، خودروسازان در حال پذیرفتن پیشرانه های کمکی-الکتریکی (electrically-assisted) هستند، اما هنوز اشخاصی وجود دارند که عملکرد و خصیصه‌‌های موتورهایی را ترجیح میدهند که نفس میکشند و با نیروی القایی کار می کنند.

مازراتی جزو گروه مارک های تجاری محافظهکار میباشد که پتانسیل افزایش عملکرد پیشرانههای هیبریدی ( ترکیبی) را درک میکند، اما نمیخواهد آن V8 های دوستداشتنی را رها کند (آستون مارتین مثال دیگری برای مارک تجاری ست که از ایده کمک با توان الکتریکی اجتناب میکند).

متاسفانه برای سازندگان صداهایی روحنواز، قوانین و مقررات سخت شده‌‌ی سوخت و تولید گازهای گلخانهای مدیران و مهندسین را مجبور به این میکند.

در سال ۲۰۱۳ رئیس مازراتی هرالد وِستِر خودروهای برقی را “مزخرف” نامید، او به آمار و ارقامی اشاره کرد که نشان دهنده‌‌ی این بود که تولید، تامین انرژی و دفع ماشین های الکتریکی می تواند باعث تولید بیشتر گازگلخانهای دیاکسیدکربن نسبت به بهترین خودروهای با موتورهایی احتراقی شود. او بیان کرد: “اگر راه حل واقعی میخواهیم باید تنظیم کنندگان قوانین در اینکه چطور تولید گازهای گلخانهای را محاسبه میکنند صادقتر باشند.

سه سال بعد و حالا لحن صحبت وِستِر عوض شده، اما نه بخاطر اینکه که نظرش عوض شده. مازراتی طرح هایی را برای هیبریدی کردن مدل های Quattroporte، Gran Turismo، Gran Cabrio، Ghibli و Levante Crossover تا سال ۲۰۲۰ برای رسیدن به اهداف گازهای گلخانهای حد میانه اعلام کرده است. تنها خودرو اسپرت باشکوه Alfieri که در سال ۲۰۱۸ به فروش خواهد رسید از روند هیبریدی شدن شانه خالی می کند.

جولییو پاستوری مدیر کل مازراتی در اروپا می گوید: “باید این کار را انجام دهیم، به همین سادگی ست. در کشور های که به صورت زیاد به این سمت انگیزه را ایجاد کردهاند، یک موفقیت خواهد بود، در جاهایی دیگر شاید کمتر، اما تقاضای دولتی و مشتری برای چنین ماشینی وجود دارد. تنها چیزی که میتوانم بگویم که اگر در عملکرد تاثیر نگذارد خودروهایمان را برقی می کنیم. اگر باید چیزی را قربانی کنیم این کار را نمی کنیم”.

اگر پورشه می تواند ماموریت عملکرد خود را بدون قربانی کردن در ۹۱۱ آینده با موفقیت انجام دهد، پس احتمال زیادی وجود دارد که مازراتی هم میتواند این کار را انجام دهد. موسیقی اگزوز ممکن است عوض شود اما هیجان سرعت تنها شدیدتر میشود.

cover

پاسخ دهید