مبارزه علیه پایان نامه فروشی با معرفی مصادیق تخلف پژوهشی

0

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره راه مبارزه با پایان نامه فروشی در داخل دانشگاه توضیحاتی ارائه داد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه دستورالعملی را تحت عنوان مقابله با تخلفات پژوهشی در دانشگاه ابلاغ شد (مربوط به جنبه پیگیری حقوقی) افزود: در دانشگاهها کمیته های انضباطی دانشجویان و هیات های انتظامی استادان را تشکیل داده ایم تا طبق قانون به تخلفات رسیدگی شود.

وی بیان کرد: تخلف در مقاله و پایان نامه نویسی با قانون مصوب مجلس برای تشکیل حوزه انتظامی و قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درمجموعه دانشجویی کمیته های انضباطی تاحدی مشکل ساختاری را برطرف کرد.

احمدی با بیان اینکه معاونت های پژوهشی دانشگاهها مسئول ایجاد هماهنگی و جلوگیری از اینگونه تخلفات هستند، عنوان کرد: درواقع این معاونت تخلفات را بررسی و برای صدور حکم به کمیته ها منتقل می کنند (مانند نقش دادستان در قوه قضاییه).

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به اینکه همواره در اجلاسهای مختلف معاونان پژوهشی، این مسئولیت به آنها تاکید شده، اظهار داشت: در بحث پیشگیری و فرهنگسازی نیز گروههای تعیین مصادیق پژوهشی را برای معرفی مصادیق تخلف راه اندازی و به دانشگاهها برای برگزاری کارگاههای آموزشی دانشجویان تاکید کردیم.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید