متلک کاریکاتوری یک روزنامه به کیهان!

0

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – روزنامه کیهان، فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی را متهم به “نکوهش غیرت و تعصب” کرد، علی میرایی هم در واکنش، این کاریکاتور را در روزنامه قانون منتشر کرد.

 

6060

[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید