محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی/عکس

0


محمدرضا گلزار که یکی از بازیگران اصلی فیلم سلام بمبئی است در اینستاگرامش عکسهایی از صحنه های این فیلم را منتشر کرد.

محمدرضا در فیلم سلام بمبئی/عکسمحمدرضا در فیلم سلام بمبئی/عکس

عکس محمدرضا گلزار در فیلم برداری سلام بمبئی

محمدرضا در فیلم سلام بمبئی/عکس

فیلمبرداری فیلم سلام بمبئی

محمدرضا در فیلم سلام بمبئی/عکس

نئوپان ضد آب راینمنبع

پاسخ دهید