مخازن زباله‌ای که زندگی بازنشستگان را نجات می‌دهند

0

در بریتانیا مخازن زباله هوشمندی استفاده می شود که در صورت لزوم پزشکان را خبر می‌کند این مخازن زباله دارای سنسورهای خاص هستند.

کارشناسان معتقدند در ده سال آینده هر یک از مخازن زباله در خاک این کشور را می‌توان به سنسورهای خاص مجهز کرد.

در بریتانیا اینگونه سنسورها را در مخازن زباله هم اکنون استفاده می‌کنند. اما در حال حاضر هدف آنها کاملا متفاوت است؛ خدمات جمع آوری زباله می‌توانند هنگامی که مخزن پر شد را تعیین کنند. 

مقامات این کشور اطمینان دارند با استفاده از مخازن زباله هوشمند، تعداد کارکنان کاهش یافته 14.7 میلیون پوند، در سال صرفه جویی کرد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید