مدارس با مشکل تفکر پژوهشی مواجه هستند

0

مدیر کل آموزش و پرورش تهران گفت: مدارس با مشکل تفکر پژوهشی مواجه‌اند که باید با تغییر ساختار مواجه هستند.

مدارس با مشکل تفکر پژوهشی مواجه هستند

 

در این مراسم کمره‌ای با بیان اینکه از عمده‌ترین عواملی که باید در پژوهش باید انجام شود باور به ثمر بخشی آن بوده، عنوان کرد: باید در این مساله توجه بیشتری داشته باشیم و باور به این امر که پژوهش می‌تواند گره‌ای از مشکلات بگشاید. 

 

وی ادامه داد: پژوهش در دو بعد سازمانی و دانش آموزی مورد توجه است و به طور کلی جهت گیری سیستم آموزشی باید مبتنی بر فعالیت‌های پژوهشی باشد، البته در این خصوص دو مساله مهم مواجه هستیم از جمله این موارد فراهم شدن بستر پژوهشی مناسب و دیگری خود فرآیند‌های پژوهشی بوده که در روند کار مشکل مساله شناسی و روش اجرای فرآیند با معضلاتی همراه است. 

 

مدیر کل آموزش و پرورش تهران بیان کرد: البته تکراری بودن موضوعات پژوهشی از مواردی بوده که باید برطرف شود و در فعالیت‌های اقدام پژوهی این مساله تا حد زیادی برطرف شده است چرا که ماهیت این روش منحصر به فرد است. 

 

کمره‌ای با اشاره به اینکه نقش آموزش و پرورش تربیت دانش آموز پژوهشگر است، اظهار داشت: اما در مدارس با تفکر پژوهشی دچار مشکل هستیم و چون مربیان به این مساله عادت ندارند در نتیجه با رویکرد کتاب جدید درسی که با این محور تدوین شده به چالش بر می‌خورند. 

 

وی افزود: معلم اول باید ساختار درونی مرتبط به شیوه تفکر خود را تغییر دهد امکان تربیت دانش آموزان پرسشگر را فراهم کند. 

 

کمره‌ای به تبین ویژه دانش آموز پرسشگر پرداخت و گفت: از جمله این ویژگی‌ها جستجوگری دانش آموز، داشتن تجربه علمی، اعتقاد به تغییرات و ایستادگی در مقابل بی تحرکی و همچنین دوری از تعصبات است. 

 

وی یادآور شد: امیدواریم تفکر، پژوهش و اقدام  پژوهی متاثر از چرخش‌های بنیادی که در آموزش و پرورش ایجاد شده در تمامی نظام آموزشی امکان پذیر شود. 

 

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید