مدیران ستاد اجرایی جشنواره فیلم «فجر» معرفی شدند

0

به نقل از گیگر:

به گزارش سینماپرس، مدیرانِ دبیرخانه، امور سینماها ، هماهنگی،حراست و پشتیبانی ِ فنی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شدند.

“محمد حیدری” دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در احکامی جداگانه،  “سیمون سیمونیان” را به عنوان مدیر دبیرخانه،”محمدرضا فرجی” مدیر امور سینماها،”عزت علیزاده”مدیر پشتیبانی فنی،” رضا بشردوست” مدیرحراست و” احد صادقی” به عنوان مدیر هماهنگی انتخاب و منصوب کرد.

پاسخ دهید