مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از مرکز علمی کاربردی طب انتقال خون کردستان بازدید کرد

0

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران به منظور ارزیابی کیفیت آموزش و خدمات ارائه شده به دانشجویان از مرکز طب انتقال خون کردستان بازدید کرد.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از مرکز علمی کاربردی طب انتقال خون کردستان بازدید کرد

وی تصریح کرد:  هدف از تاسیس مرکز علمی کاربری طب انتقال خون در استان کردستان پر نمودن خلاهای موجود در بخش خدمات کاردانی و تکنیسینی سازمان است .

پور فتح‌اله فعالیت های فنی سازمان انتقال خون ایران را با دیگر تشکیلات انتقال خون در جهان مقایسه و اظهار داشت: سازمان انتقال خون ایران نیازمند منابع انسانی بیشمار و متخصص نیست بلکه در بخش پشتیبانی حضور نیروهایی کاردان را می طلبد تا با هزینه معقول تر و دانش عملی و تجربی مطلوب تر بخش تجهیزات را پشتیانی کرده و فرآیند را بهبود بخشند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از مرکز علمی کاربردی طب انتقال خون کردستان بازدید کرد

رییس سازمان انتقال خون ایران گفت: رشته های تعریف شده موجود در مرکز، همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی به توانمند سازی افرادی می پردازد تا در آینده وارد بازار های مبتنی بر کارآفرینی شده و باری از هزینه های دولت را بکاهند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران از مرکز علمی کاربردی طب انتقال خون کردستان بازدید کرد

وی یکی از رشته های این مرکز را کاردانی فنی گرایش حمل ونقل فراورده های خونی عنوان کرده و افزود: به عنوان مثال افراد می توانند با تفکر خلاقانه شرکت های حمل و نقل با شرایط دمایی ویژه را ثبت و تاسیس نمایند و در صورت تایید و کسب استاندارد های لازم فرآورده های خونی را از مراکز انتقال خون به مراکز درمانی ارسال کنند.

وی بیان اینکه سیاست های مراکز علمی کاربردی نبایدبه گونه ای باشد که عطش دریافت مدارک تحصیلی بالا جایگزین یادگیری فعالیت های کاربردی و سودمند شود، یادآ‌ور شد:در بخش فنی حضور نیروهای کاردان آموزش دیده به مراتب می تواند موثر تر از کارشناس هایی باشد که علم و نحوه بهره برداری از آن را آموزش ندیده است . 

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید