مدیریت نظام سلامت باید هوشیار باشد‌/ حفظ منابع انسانی در اولویت قرار دارد

0

سلاح‌های بیولوژیک، شیمیایی و هسته‌ای، لزوم برنامه ریزی جدید و مستمر را در خصوص این تهدیدات نوین می‌طلبد که مدیریت نظام سلامت باید هوشیار باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛ دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص نقش پدافند غیر عامل در حوزه سلامت و فعالیت‌های وزارت بهداشت در این خصوص گفت: تجربه‌هایی که در جنگ‌های گذشته و عصر حاضر به دست آمده نشان دهنده نقش تعیین کننده پدافند غیر عامل است بحران‌های غیر طبیعی مثل جنگ با بحران‌های طبیعی تفاوت اساسی دارد اینکه چرا صدمات ناشی از جنگ متفاوت است این است که تحریم‌ها در زمان جنگ می‌تواند موجب تخریب زیر ساختها شود و لزوم ایمن سازی و نبود امکان دسترسی به کمک دیگران نیز از جمله این موارد است.

وی افزود: کشورهایی که پدافند غیر عامل در آنها توسعه یافته است هیچگاه در معرض خطر از سوی کشورهای دیگر قرار نمی‌گیرد گاهی نگرش پدافند غیر عامل نگاهی نظامی است اما اینگونه نیست بلکه علاوه بر اینکه پدافند غیر عامل در حوزه نظامی مطرح است در حوزه‌های دیگر به ویژه سلامت حائز اهمیت است. 

وی در ادامه گفت: سلاح‌های بیولوژیک، شیمیایی و  هسته‌ای لزوم برنامه ریزی جدید ، پویا و مستمر را در خصوص این تهدیدات می‌طلبد. برای مقابله با این تهدیدات نوین مدیریت نظام سلامت باید همواره هوشیار باشد. منابع انسانی و حفظ آنها در اولویت قرار دارد. پاسخ به بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی در حوزه سلامت برعهده وزارت بهداشت است. 

وی در ادامه گفت: کمیته پدافند غیر عامل سال 1385 به صورت رسمی در وزارت بهداشت تشکیل شد و رسالت این کمیته هماهنگی بخش بهداشت و درمان کشور در مواقع بروز تهدیدات و بحران ها و استمرار خدمات بهداشتی درمانی به صورت مناسب با حفظ مراکز و مجموعه‌های حیاتی،‌ حساس و مهم وتامین سلامت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در شرایط حوادث غیر مترقبه است.

وی در خصوص اهداف پدافند غیر عامل عنوان کرد: از اهداف و مقاصد پدافند غیر عامل در نظام سلامت گسترش فرهنگ پدافند غیر عامل، تولید علم و باز مهندسی در حوزه سلامت است. 

از اقدامات اخیر انجام شده در کمیته پدافند غیر عامل تعامل با سازمان انرژی اتمی، طراحی شبکه پایش تهدیدات زیستی، هماهنگی درون و برون بخشی در برخورد بازگشت حجاج تشکیل کمیته کارشناسی جهت طراحی و ایجاد آزمایشگاه با سطح ایمنی و زیستی بالا‌، تامین تجهیزات و امکانات حفاظت فردی به منظور ارتقاء سطح حفاظت از جان انسان، در حوزه زیستی و شیمیایی ، تدوین سیاست‌های اجرایی و برنامه عملیاتی در حوزه پدافند غیر عامل است. 

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص وظایف دانشگاه‌ها تصریح کرد: از وظایف دانشگاه‌ها در پدافند غیر عامل ضرورت فعال شدن کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه، کسب آمادگی برای مقابله با تهدیدات شیمیایی، بیولوژیک و هسته‌ای، تشخیص و شناسایی عوامل فردی، توسعه هدفمند نظام درمان، دستیابی به سطح مناسب و متناسب درمان‌های سرپایی و بستری بیماری‌های ناشی از تهدیدات، توسعه نظام رصد، هشدار ، پایش و واکنش سریع به تهدیدات، ارتقاء توانمندی و پاسخگویی  به نیازهای آزمایشگاهی نظام سلامت کشور، شناسایی مراکز حیاتی و حساس را می‌توان نام برد. همچنین توسعه آموزش و پژوهش و تربیت نیروی انسانی در حوزه پدافند که شامل آموزش همگانی از طریق رسانه‌های عمومی، تهیه بروشور و ارتقا دانش‌ و مهارت‌های تخصصی با برگزاری دوره‌های علمی و آموزشی و ارتقاء پژوهش‌های مرتبط و نهایتا تامین نیروی انسانی متناسب با تهدیدات نیز از وظایف دانشگاه‌ها در پدافند غیر عامل است. باید در هر دانشگاه سند راهبردی تدوین شود. ارزیابی ریسک بسیار اهمیت دارد که فایده آن کمک به تصمیم گیری سریع و ارائه راه حل مناسب است. موضوع پدافند غیر عامل و آمادگی لازم برای مقابله با این تهدیدات بسیار مهم است بنابراین باید در دانشگاه‌ها در حوزه تحقیقات تمرکز بیشتری بر این موضوع داشته باشند. 

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید