مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان مسابقه نقاشی هم کلاسی سلام

0

مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان مسابقه نقاشی هم کلاسی سلام با حضور کودکان و نوجوانان در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد

SHM_3259
SHM_3262
SHM_3273
SHM_3282
SHM_3298
SHM_3307
SHM_3315
SHM_3317
SHM_3340
SHM_3347
SHM_3349
SHM_3373
SHM_3383
SHM_3417
SHM_3429
SHM_3436
SHM_3441
SHM_3465
SHM_3478
SHM_3508
SHM_3513
SHM_3519
SHM_3539
SHM_3547
SHM_3582

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید