مرد ثروتمندی که به دنبال همسر می گردد + عکس

0

گیگر :

عکس های تبلیغاتی مردی که به دنبال همسر می گردد.

 

این مرد ثروتمند صربستانی برای جلب توجه خانم ها و پیدا کردن همسر مناسب دست به کاری عجیب غریب زده است. شما می توانید تعدادی از عکس هایی این مرد را که برای تبیغات خودش تهیه کرده است را مشاهده نمایید.

 

 

مرد ثروتمندی که به دنبال همسر می گردد + عکس

مرد ثروتمندی که به دنبال همسر می گردد + عکس

مرد ثروتمندی که به دنبال همسر می گردد + عکس

مرد ثروتمند به دنبال همسر

مرد ثروتمندی که به دنبال همسر می گردد + عکس

مرد ثروتمندی که به دنبال همسر می گردد + عکس

مرد ثروتمندی که به دنبال همسر می گردد + عکس

 

 

 

 

منبع :

پاسخ دهید