مرگ زن اراکی در زیر چرخ های قطار (عکس)

0

گیگر :

این خانم اراکی بوده و مثله اینکه به زیر چرخ های قطار رفته و فوت شده است.دهیار روستای ضامنجان از توابع شهرستان اراک گفته است:

 

مرگ زن اراکی در زیر چرخ های قطار (عکس)

 

صبح امروز  این زن قصد داشته است از ریل قطار عبور کند که متاسفانه در برخورد با قطار در دم جان باخته است.عباسی افزوده است :

 

مرگ زن اراکی در زیر چرخ های قطار (عکس)

 

علت این حادثه در دست بررسی است.مدیر کل راه آهن منطقه اراک هم در گفتگو با خبرنگار ما گفته است : کمیسیون بررسی علت این

 

مرگ زن اراکی در زیر چرخ های قطار (عکس)

 

حادثه هم اکنون تشکیل شده و علت این حادثه به زودی اعلام خواهد شد.کوکنار افزوده است : بر اساس مستندات این زن پنجاه ساله به بوق قطار توجه نکرده است. 

پاسخ دهید