مسائل جنسی و گرسنگی وسیله ی امتحان بشر است؟

0

مگر غیر از این است که مسائل جنسی و گرسنگی وسیله ی امتحان بشر است؟ پس در سرای باقی چه نیازی به وسیله ی امتحان است؟

پرسش: مگر غیر از این است که مسائل جنسی و گرسنگی وسیله ی امتحان بشر است؟ پس در سرای باقی چه نیازی به وسیله ی امتحان است؟

مسائل جنسی و گرسنگی وسیله ی امتحان بشر است؟

پاسخ: دوست محترم!
مسائل جنسی و شهوت خوراك و بسیاری از مسائل دیگر، چند جنبه دارند، كه یكی از آنها امتحان است؛ از سویی لذت هم هست. در سرای آخرت هم این مسائل به اعتبار لذتشان مطرح است، نه به جهت آن که وسیله امتحان هستند.

براي عضويت در خبرنامه ني ني بان و اطلاع از بهترين و پربيننده ترين مطالب، کافي است يک بار فرم عضويت ما را از اينجا پر کنيد.

لینک مطلب

پاسخ دهید