مسابقات دانشجویی كشور در راستای اقتصاد مقاومتی

0

رييس مركز استعدادهای درخشان دانشگاه شريف گفت: مسابقه دانشجويی مهندسی شيمی عامل رشد علمی و كمك به اقتصاد مقاومتی كشور قلمداد می شود.

رامين بزرگمهر رييس مركز استعدادهای درخشان دانشگاه شريف دانشگاه شريف در گفت گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی   گفت: اين مسابقه با ميزبانی دانشگاه شريف به عنوان موسس و با حضور دانشجويان ترم سه تا هفت مقطع كارشناسی مهندسی شيمی از سراسر كشور، در قالب ٥٧ تيم سه نفره در حال برگزاری است.

وی با بيان اينكه اين مسابقه با این هدف که دانشجويان  مهندسی شيمی ارتباط با رايانه را بهتر درك كنند در دانشگاه شريف بنيان گذاری شده، افزود: استفاده از الگوريتم های كامپيوتری به منظور بهره وری بيشتر، كنترل  و پايش فرآيندهای شيمی در پروژه های مهندسی شيمی از جايگاه ويژه ای در اين رشته برخوردار است. دانشجويان با شركت در اين نمونه از مسابقات می توانند پس از فارغ التحصيلی در حل و طراحی پروژه های عملی در صنعت پيشگام باشند.

رييس مركز استعدادهای درخشان دانشگاه شريف با اشاره به نقش موثر مسابقات علمی دانشجويی در اقتصاد مقاومتی اظهار كرد: مهندسان شيمی براي انجام پروژه ها مجبورند از نرم افزارهای بسيار گران قیمت ساير كشورها استفاده كنند که بسياری از اين شركت ها برای استفاده و فروش از اين نرم افزارها ، داده های پروژه های ما را می گيرند و پس از ارتقای نرم افزار، آن را با هزينه های گزافی دوباره به ما می فروشند.

بزرگمهر در ادامه با اشاره به اينكه در همين راستا اكنون نرم افزار شبيه ساز ملی شبكه انتقال گاز كشور به دست مهندسان شيمی ايرانی طراحی شده و مورد استفاده قرار می گيرد، افزود: دانشجويان با حضور در اين قبيل مسابقات به اين باور علمی می رسند كه می توانند در توسعه دانش و فناوری در راستای كاهش وابستگی به ساير كشورها، جلوگيری از خروج ارز از كشور و كمك به اقتصاد مقاومتی قدم های بزرگی بردارند.

وي در زمينه حمايت مسئولان از مسابقه های دانشجويی اظهار كرد: مسابقات علمی دانشجويی در پيشرفت صنعت كشور نقش بسزايی دارند و هر قدر حمايت ازدانشجويان و اين مسابقات بيشتر شود سرعت رشد، ايجاد انگيزه و خودباوری در ميان دانشجويان بيشتر می شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید