مسابقه جالب خودروهای قدیمی+عکس

0

[ad_1]

بیش از 500 خودروی طراحی شده به شکل خودروهای اوایل قرن بیستم در هوای مه آلود شهر لندن با یکدیگر مسابقه دادند.

مسابقه خودروهای قدیمی

مسابقه خودروهای قدیمی

مسابقه خودروهای قدیمی در لندن

مسابقه خودروهای قدیمی

مسابقه خودروهای قدیمی

مسابقه جالب خودروهای قدیمی

مسابقه خودروهای قدیمی

رالی خودروهای قدیمی!

مسابقه خودروهای قدیمی

مسابقه خودروهای قدیمی

مسابقه خودروهای قدیمی

Laghari

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید