مسابقه دوی رنگی در قزاقستان

0

گیگر :

این مسابقه دو با همه مسابقه‌های دویی که تا به امروز شنیده یا دیده‌اید، فرق دارد!

روز یکشنبه ۱۶ خرداد مسابقه دویی در شهر آلماتی قزاقستان به نام یارکوکراس (YARKOcross) برگزار شد. این مسابقه دو از این نظر با سایر مسابقات دو فرق داشت که شرکت‌کنندگان در انتهای مسیر مسابقه به چند رنگ مختلف آغشته شده بودند؛ زیرا در طول مسیر مسابقه روی شرکت‌کنندگان پودرهای رنگی پاشیده می‌شد.
در ادامه تصاویر جالب و جذابی از این مسابقه را می‌بینید.


 

منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید