مسابقه دو با کفش پاشنه بلند

0

گیگر :


اگرچه کفش پاشنه بلند امروزه به صورت انحصاری توسط زنان و دختران استفاده می‌شود؛ اما در سده‌های گذشته مردان از طبقات مختلف اجتماع، از کفش‌ها و چکمه‌هایی با پاشنه بلند استفاده می‌کردند.

1- شرکت‌کنندگان در انتظار شروع مسابقه دو با کفش پاشنه بلند در شهر مادرید اسپانیا.


2- شرکت‌کنندگان در مسابقه سالانه کفش پاشنه بلند.


3-
شرکت‌کنندگان در مسابقه سالانه کفش پاشنه بلند.

4- شرکت کننده‌ای که در طول مسابقه دو با کفش پاشنه بلند روی زمین افتاده است.


5-
شرکت‌کنندگان در مسابقه سالانه کفش پاشنه بلند.

6- شرکت‌کننده‌ای که کلاه گیس پوشیده است.


7- شرکت کننده‌ای در حال انجام نرمش‌های کششی قبل از مسابقه.


8- شرکت‌کنندگان در مسابقه دو با کفش پاشنه بلند.


9- در آمدن یکی از کفش‌های یک شرکت‌کننده در حین دویدن.


10- شرکت‌کننده‌ای در حال دویدن در مسابقه دو با کفش پاشنه بلند.


11- شرکت‌کننده‌ای در حال باز کردن چسب کفش خود پس از شرکت در مسابقه.


12- شرکت‌کننده‌ای که در حین دویدن زمین خورده است.


13- شرکت‌کننده‌ای پس از پایان مسابقه برای عکاسان ژست گرفته است.

منبع :مجله اینترنتی فوت و فن

پاسخ دهید