مسجد محله پایین قاین

0

گیگر:

محله-پایین-قاین.jpg

این مسجد در خیابان شهید امین زاده و در شرق شهر قدیمی به نام محله پایین قرار دارد. با توجه به تغییرات و دخل و تصرف فراوان که در بنا صورت گرفته تاریخ دقیق آن مشخص نیست .باستان شناسان معتقدند با توجه به شباهتهای فراوان بویژه فرم معماری گنبد خانه ضلع غربی تاریخ احداث احتمالا اواخر دوره تیموری باشد.

پلان بنا مربعی بوده ورودی آن در جهت قبله از طریق دالانی ۷متری به صحن اصلی مسجد میرسد.دورادور صحن را صفه هایی در بر گرفته است.شبستانی در ضلع غربی در اوایل دوره پهلوی ساخته شده است .تاریخ حک شده بر روی محراب بسال ۱۲۷۳ه .ق بیانگر مرمت ایوان در عهد قاجاریه می باشد.

منبع: www.nasimeqaen.ir

مسجد محله پایین قاین

مسجد محله پایین قاین

نوشته مسجد محله پایین قاین اولین بار در های برگ | مجله اینترنتی برتر پدیدار شد.

لینک مطلب

پاسخ دهید