مطالبات معوق بانك‌ها 10 درصد بيشتر شد

0

گیگر :

آمار عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد مطالبات معوق نظام بانكي در سال 93 به رقم 84 هزار و 656 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 9.7 درصد بيشتر شده است. اين ميزان مطالبات معوق اگرچه نسبت به سال 92 رشد دهان‌پر كني نداشته است اما در مقايسه با سال 88 ميزان طلب‌هاي سيستم بانكي دو برابر شده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آمار عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد مطالبات معوق نظام بانكي
در سال 93 به رقم 84 هزار و 656 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 9.7
درصد بيشتر شده است. اين ميزان مطالبات معوق اگرچه نسبت به سال 92 رشد دهان‌پر كني
نداشته است اما در مقايسه با سال 88 ميزان طلب‌هاي سيستم بانكي دو برابر شده است.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، بررسي جزئي‌تر طلب‌هاي بانك‌ها نشان مي‌دهد از سال 88 به
اين طرف رفته رفته بر ميزان مطالبات مشكوك الوصول افزوده شده و در مقابل سهم
مطالبات معوق كاهش پيدا كرده است.

به بيان ساده‌تر مطالباتي كه در سال 88 در ليست
مطالبات معوق گنجانده مي‌شد در سال 93 به جمع مطالبات مشكوك الوصول پيوسته است.
اما از سوي ديگر كاهش سهم مطالبات معوق در اين مدت اگرچه روند رو به رشدي داشته
اما كاهش سهم در سبد مطالبات حكايت از ورودي كمتر مطالبات به اين بخش نسبت به بخش
مطالبات مشكوك الوصول دارد.

رشد 19 درصدي مطالبات تازه‌وارد

گزارش‌ عملكرد بانك‌ها نشان مي‌دهد مطالبات سررسيد گذشته و
در واقع مطالباتي كه به تازگي عدم پرداخت مشمول حالش شده در سال 93 بيش از 19 درصد
رشد داشته است. در اين سال ميزان مطالبات سررسيد گذشته بانك‌ها 18 هزار و 521
ميليارد تومان برآورد شده است كه در مقايسه با مطالبات سررسيد گذشته سال 92 با رقم
15 هزار و 554 ميليارد تومان بالغ بر 19 درصد رشد نشان مي دهد.

رشد 18.1 درصدي مطالبات معوق

مطالبات معوق سيستم بانكي نيز در سال مورد بررسي عدد 13
هزار و 681 ميليارد تومان را نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه سال قبل از آن اين
مطالبات 11 هزار و 579 ميليارد تومان
محاسبه شده بود. ورودي 18 هزار ميليارد توماني مطالبات مي تواند در صورت عدم
پرداخت در سال‌هاي آتي به جمع مطالبات معوق بپيوندد و عدد معوقات را بالاتر ببرد.

بزرگ‌ترين سبد طلب‌ها در بخش مشكوك‌الوصول

با كسر سهم مطالبات سررسيد گذشته و معوق، سهم مطالبات مشكوك
الوصول نيز مشخص مي‌شود. سهم اين بخش بزرگ‌ترين سهم از مطالبات است. رقم تخمين زده
شده از مطالبات مشكوك الوصول در سال 93، 53 هزار و 559 ميليارد تومان است كه اين
عدد نسبت به سال قبل از آن 7 درصد رشد يافته است. اما وقتي سهم اين عدد را از كل
مطالبات محاسبه مي‌كنيم به عدد 63.2 درصد مي‌رسيم.

سهم معوقات از سبد طلب‌ها

با كنار هم گذاشتن اعداد فوق مي‌بينيم كه سهم مطالبات معوق
از كل مطالبات نظام بانكي 16.1 درصد بوده و سهم مطالبات سررسيد گذشته به 21.8 درصد
بالغ شده است. جالب آنكه سهم دو بخش مطالبات معوق و سررسيد گذشته نسبت به سال 92
بيشتر و سهم بزرگ مطالبات مشكوك الوصول نسبت به سال 92 كمتر شده است.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید